Termeni și condiții

DEFINIŢII  ŞI CONDIŢII GENERALE

ET RADIO SERVICES  îşi rezervă dreptul de a modifica acest document în orice moment şi în orice fel. Modificările vor intra în vigoare din momentul în care vor fi introduse în prezentul document publicat online. De aceea, vă invităm să-l recitiți periodic. Dacă, în orice moment, nu mai acceptați în întregime termenii și condițiile, aveți posibilitatea de a nu mai accesa www.etradio.ro.

Orice utilizare a acestui website sau a serviciilor sale va fi considerată un accept al termenilor şi condițiilor conținute în prezentul document.

Acest website este disponibil public la adresa https://www.etradio.ro. ET RADIO SERVICES este proprietarul www.etradio.ro.

“Vizitator” este numită orice persoană care accesează www.etradio.ro şi folosește serviciile puse la dispoziție prin acest site.

“Webmaster” este numită persoana care se ocupă de postarea, mentenanța şi reactualizarea informațiilor de pe www.etradio.ro

Toate drepturile de copiere, reproducere şi distribuție sub orice formă sunt rezervate şi aparțin ET RADIO SERVICES sau deținătorilor legitimi de drept, în conformitate cu legislația în vigoare. Utilizând acest site, acceptați să nu reproduceți, duplicați, copiați, vindeți, revindeți sau să exploatați nicio parte a serviciilor, folosirea serviciilor sau accesul la serviciile puse la dispoziție de ET RADIO SERVICES  prin intermediul www.etradio.ro.

Firma ET RADIO SERVICES nu poate fi făcută răspunzătoare pentru niciun fel de daune sau neajunsuri rezultate în urma unor disfuncționalități ale site-ului, suspendarea unor servicii, erorile apărute în materiale, viteza de transfer a datelor sau întreruperea transmisiei online. Sunteți de acord că ET RADIO SERVICES nu este răspunzătoare față de dumneavoastră sau orice terță persoană sau instituție pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a serviciilor disponibile prin intermediul www.etradio.ro.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Scopul www.etradio.ro este de a prezenta vizitatorilor oferta de servicii a ET RADIO SERVICES, informații despre portofoliul companiei, cât și de a permite accesul la serviciile contractate pentru clienții înregistrați.

ET RADIO SERVICES administrează acest site, care asigură vizitatorilor acces la o serie de resurse, menționate mai sus, la punctul 8. Noi servicii vor fi implementate în timp, fără a încălca Politica de Confidențialitate sau scopul declarat. Este posibil ca unele servicii noi să beneficieze de condiții speciale de utilizare, care vă vor fi aduse la cunoştință şi care vor necesita o aprobare separată. Accesul la www.etradio.ro este gratuit şi nu este limitat de plata unui abonament. Excepție face accesul la paginile private ale clienților care au contractat serviciile noastre business. Totuși, fiind un site Internet trebuie să obțineți acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii Internet, plătind orice taxă asociată cu acest acces. În plus, trebuie să aveți la dispoziție tot echipamentul necesar pentru a realiza această conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer şi un modem sau alt echipament de acces.

OBLIGAȚIILE VIZITATORILOR

Pentru a folosi serviciile oferite de www.etradio.ro, vă obligați să:

a) Furnizați date adevărate, exacte și complete despre dumneavoastră aşa cum este cerut de formularul (formularele) de contact, solicitare ofertă sau LiveChat.

b) Dacă veți furniza informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete,ET RADIO SERVICES are dreptul să refuze comunicarea cu dumneavoastră şi să vă suspende accesul la website sau la servicii.

c) Dacă utilizați alt nume, număr de telefon fals sau o adresă de e-mail care nu vă aparține, solicitarea dumneavoastră poate fi ignorată, accesul blocat şi în cazul unor daune provocate ET RADIO

SERVICES, echipei ET RADIO SERVICES sau site-ului, datele vor fi oferite organelor competente de anchetă.

Sunteți de acord SĂ NU folosiți site-ul și serviciile puse la dispoziție prin intermediul său pentru a:

a) Încărca, publica sau transmite în alt mod, orice conținut care este ilegal, defăimător, ofensator, amenințător, abuziv, vulgar, obscen, afectează intimitatea altei persoane, îndeamnă la ură rasială, etnică, discriminare de orice fel sau este în alt mod ofensator.

b) Intimida, ofensa sau răni minorii în orice mod.

c) Pretinde că sunteți o altă persoană sau instituție, inclusiv, dar nu limitat la reprezentant al ET RADIO SERVICES, lider sau mediator al unei discuții, ghid sau gazdă a website-ului sau să afirmați în mod fals sau să indicați în alt fel afilierea cu o anumită persoană sau instituție.

d) Falsifica datele de identificare sau să le manipulați în alt mod, cu scopul de a deghiza sau ascunde originea oricărui conținut transmis prin intermediul website-ului.

e) Încărca, posta, difuza sau transmite în alt mod, orice conținut pentru care nu aveți dreptul legal de transmitere sau difuzare, în orice condiții, sub orice sistem juridic, românesc sau străin, relații contractuale sau de încredere (cum sunt informațiile confidențiale, cele aflate sub drept de proprietate, aflate sau dezvăluite ca parte a relațiilor de serviciu sau aflate sub incidența acordurilor de confidențialitate).

f) Încărca, posta, difuza sau transmite în orice alt mod, orice tip de conținut care încalcă orice patent sau marcă protejată, secret comercial, drept de autor sau alte drepturi de proprietate ale oricărui terț.

g) Încărca, posta, difuza sau transmite în alt mod, orice tip de publicitate, materiale promoționale, “junk mail”, “spam”, scrisori în lanț, scheme piramidale sau orice altă formă de solicitări, cu excepția porțiunilor din serviciu care sunt formate cu acest scop.

h) Încărca, posta, difuza sau transmite în alt mod, orice material care conține viruși sau orice alt tip de cod, fișiere sau programe care sunt create să distrugă, întrerupă sau să limiteze funcționarea oricărui alt software, componente hardware sau echipament de telecomunicații.

i) Întrerupe cursul normal al unei discuții sau să acționeze într-o altă manieră care să afecteze capacitatea de a conduce discuții sau de a se angaja în schimburi de informații în timp real.

j) Interveni în sau întrerupe serviciile, serverele sau rețelele conectate la site.

k) Încălca în mod intenționat sau nu, orice lege locală, națională sau internațională, inclusiv, dar nu limitat la orice regulament care are valoare de lege.

l) Colecta sau depozita date personale despre ceilalți vizitatori ai serviciilor www.etradio.ro.

m) Promova sau furniza informații despre modul de derulare a activităților ilegale, promova rănirea fizică sau verbală împotriva oricărui grup sau persoană sau pentru a promova orice act de cruzime faţă de animale. Aceasta poate include, dar nu este limitat la a furniza informații despre modul de a fabrica, achiziționa sau asambla bombe, grenade sau alte tipuri de arme şi crearea de site-uri clonă.

n) Se angaja în activități comerciale, în lipsa permisiunii administratorului www.etradio.ro, prin oferirea spre vânzare a oricăror produse sau servicii ET RADIO SERVICES.

o) Organizarea de concursuri sau tombole.

RĂSPUNDERE JURIDICĂ ȘI DESPĂGUBIRI

Webmasterul este singurul responsabil de informațiile postate pe site.

Fiecare vizitator al www.etradio.ro este de acord ca la cererea ET RADIO SERVICES să exonereze de răspundere www.etradio.ro şi ET RADIO SERVICES pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare şi să acopere cheltuielile de judecată și orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către vizitatorul respectiv a clauzelor prezentului document.

Sunteți de acord să despăgubiți şi să protejați ET RADIO SERVICES, partenerii și angajații, de orice pretenții sau cereri, inclusiv cheltuieli de judecată sau onorarii pentru avocați, făcute de o terță persoană sau organizație, datorită sau reieșind din conținutul mesajelor trimise sau datorită folosirii serviciilor website-ului, conexiunii la site, violării acestor reguli sau violării oricăror drepturi ale acelui terț.

Persoanele fizice sau juridice responsabile de încălcarea prevederilor din prezentul document vor suporta prevederile legislației în vigoare din România.

DREPT DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

ET RADIO SERVICES sau terțe companii ori persoane fizice dețin exclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală asupra conținutului acestui site, inclusiv, fără a se limita la articole, text, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele.

Vizitatorii site-ului înțeleg și consimt că nu vor putea folosi materiale menționate anterior în niciun mod, cu excepția utilizării aprobate în mod expres de către ET RADIO SERVICES.

Nicio secțiune din conținutul acestui site nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nicio formă sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al ET RADIO SERVICES. Prin urmare, vizitatorii site-ului înțeleg și consimt să nu modifice, vândă, distribuie sau să creeze lucrări/opere/derivate, pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest site, în orice mod, fără acordul prealabil scris al ET RADIO SERVICES.

POLITICA PRIVIND PROTECȚIA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor (“persoanele vizate”), care accesează site-ul ET RADIO SERVICES, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din data de 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“GDPR”).

Vă rugăm, să acordați o atenție deosebită lecturării următoarei Politici pentru a înțelege modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră (“date personale”).

Prezenta Politică explică practicile online ale ET RADIO SERVICES, referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt utilizate prin intermediul site-ului ET RADIO SERVICES.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de ET RADIO SERVICES  se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal, specifice fiecărei țări în care ET RADIO SERVICES  operează.

Prin prezenta Politică de protecție a datelor cu caracter personal, ET RADIO SERVICES dorește să informeze vizitatorii cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării.

În plus, vizitatorii site-ului sunt informați prin intermediul prezentei Politici și cu privire la drepturile de care beneficiază.

PRINCIPII  PRIVIND  PRELUCRAREA  DATELOR

ET RADIO SERVICES se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (Principiile) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 1. Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
 2. Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 3. Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 4. Corecte și actualizate;
 5. Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
 6. Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

SCOPURILE  PRELUCRĂRII  DATELOR  CU  CARACTER  PERSONAL

Procesarea formularului de contact

ET RADIO SERVICES  va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, prin formularul de solicitare ofertă sau prin LiveChat, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal, prin intermediul site-ului ET RADIO SERVICES, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii de protecție a datelor a ET RADIO SERVICES.

Vă rugăm, să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise în secțiunea de contact a site-ului, prin formularul de solicitare ofertă sau prin LiveChat este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră, partenerilor cu care ET RADIO SERVICES  colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai ET RADIO SERVICES.

Cu toate acestea, ET RADIO SERVICES  a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră de către entitățile menționate anterior.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către alte entități terțe doar pe baza consimțământului dumneavoastră expres, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală pentru ET RADIO SERVICES de a proceda în acest mod.

ET RADIO SERVICES  se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate, în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

Publicații / Newsletter 

Dacă v-ați abonat la Newsletter-ul ET RADIO SERVICES, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul exclusiv de a vă transmite noutățile și ofertele ET RADIO SERVICES.

Datele dumneavoastră cu caracter personal urmează a fi șterse de îndată, atunci când anulați abonamentul la Newsletter-ul ET RADIO SERVICES.

Vă puteți dezabona în orice moment prin intermediul link-ului prezent în footer-ul Newsletter-ului primit, prin intermediul widget-ului, utilizând opțiunea “unsubscribe” sau printr-o solicitare scrisă adresată Responsabilului cu protecția datelor a ET RADIO SERVICES.

DIVULGAREA  DATELOR CU CARACTER  PERSONAL CĂTRE TERȚI

Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul site-ului ET RADIO SERVICES  vor putea fi divulgate și/sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală pentru ET RADIO SERVICES  de a proceda în acest mod.

Vă rugăm, să aveți în vedere faptul că este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de divulga datele dumneavoastră cu caracter personal, partenerilor cu care ET RADIO SERVICES  colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai ET RADIO SERVICES.

PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE TERȚI,  ALTE  SITE-URI  ȘI  SPONSORI

Site-ul ET RADIO SERVICES  poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale ET RADIO SERVICES. De asemenea, site-ul ET RADIO SERVICES  poate conține widget-uri, ce oferă servicii ale altor companii (Ex.: TawkTo, Facebook, Google, Twitter, SoundCloud etc.), ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale ET RADIO SERVICES.

Vă rugăm, să aveți în vedere și să consultați politicile de confidențialitate ale celorlalte site-uri, ET RADIO SERVICES  neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

OPERATOR  DE  DATE  CU CARACTER  PERSONAL

Vizitatorii site-ului au posibilitatea de a se adresa în orice moment, în mod direct, Responsabilului cu protecția datelor, cu privire la orice aspecte legate de prezenta Politică, utilizând datele de contact de mai jos:

Responsabil cu protecția datelor: Emil Trifa

E: studio@etradio.ro, T: +40 742 230 111

PRELUCRARE  AUTOMATĂ  DE  DATE. COOKIE

Site-ul ET RADIO SERVICES  folosește identificatori de tip Cookie.

Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un computer prin intermediul Browserului de Internet. Multe site-uri și servere utilizează cookie-uri. Multe module cookie conțin un cod așa-numit cookie. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un șir de caractere prin care paginile și serverele Internet pot fi atribuite browserului de Internet în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web şi serverelor vizitate să diferențieze browserul individual al datelor de la alte browsere de Internet, care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de Internet poate fi recunoscut şi identificat folosind un cod de cookie unic. Prin utilizarea cookie-urilor, ET RADIO SERVICES  poate furniza vizitatorilor site-ului mai multe servicii ușor de utilizat care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor.

Cu ajutorul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate, având în vedere vizitatorul. Cookie-urile ne permit, după cum am menționat anterior, să recunoaștem vizitatorii site-ului nostru web.  Scopul acestei recunoașteri este de a ușura folosirea de către vizitatori a site-ului nostru web. Vizitatorului site-ului web care foloseşte module cookie, de exemplu, nu trebuie să introducă date de acces de fiecare dată când site-ul este accesat, deoarece acesta este preluat de site-ul web, iar cookie-ul este astfel stocat în sistemul informatic al vizitatorului. Persoana vizată poate, în orice timp, să prevină setarea cookie-urilor prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat, poate astfel să refuze definitiv setarea cookie-urilor. În plus, cookie-urile deja setate pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de Internet sau al altor programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de Internet populare.

Dacă persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de Internet utilizat, nu toate funcțiile site-ului nostru pot fi utilizate în totalitate. În timpul utilizării, este posibil să colectăm automat informații nepersonale, cum ar fi adresele IP de la care accesați site-ul și browserul pe care îl folosiți, iar dumneavoastră sunteți de acord cu stocarea anumitor informații pe computerul dumneavoastră (“module cookie”), toate în scopul de a vă asigura un acces optim la site și operarea acestuia de către dumneavoastră. Pentru informații suplimentare, vă rugăm, să consultați ghidul Google despre Cookie-uri în limba engleză la adresa: https://policies.google.com/technologies/cookies .

DURATA  DE  VIAȚĂ  PENTRU  COOKIES

Cookie-urile pe care le folosim pe acest website au o durată de viață variabilă, dar aceasta nu depăsește 2 ani de zile. Cookie-urile sunt de tip "first-party" și "third-party" și unele pot fi transmise unor companii externe ca WordPress, TawkTo, Facebook, Google, Twitter, SoundCloud etc.

Cookie-urile necesare ajută la a face un site utilizabil prin activarea funcţiilor de bază, precum navigarea în pagină şi accesul la zonele securizate de pe site. Site-ul nu poate funcţiona corespunzător fără aceste cookie-uri.
Denumire Furnizor Scop Expirare Tip
CookieConsent etradio.ro Stores the user's cookie consent state for the current domain 1 an HTTP
__cfduid tawk.to Used by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic. 1 an HTTP
Cookie-urile de preferinţă permit unui site să îşi amintească informaţii care se modifică după modul în care se comportă sau arată site-ul, precum limba dvs. preferată sau regiunea în care vă aflaţi.
Denumire Furnizor Scop Expirare Tip
lang cdn.syndication.twimg.com Remembers the user's selected language version of a website Session HTTP
Cookie-urile de statistică îi ajută pe proprietarii unui site să înţeleagă modul în care vizitatorii interacţionează cu site-urile prin colectarea şi raportarea informaţiilor în mod anonim.
Denumire Furnizor Scop Expirare Tip
_ga etradio.ro Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 2 ani HTTP
_gid etradio.ro Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. Session HTTP
Cookie-urile de marketing sunt utilizate pentru a-i urmări pe utilizatori de la un site la altul. Intenţia este de a afişa anunţuri relevante şi antrenante pentru utilizatorii individuali, aşadar ele sunt mai valoroase pentru agenţiile de puiblicitate şi părţile terţe care se ocupă de publicitate.
Denumire Furnizor Scop Expirare Tip
NID google.com Registers a unique ID that identifies a returning user's device. The ID is used for targeted ads. 6 luni HTTP
GPS youtube.com Registers a unique ID on mobile devices to enable tracking based on geographical GPS location. Session HTTP
PREF youtube.com Registers a unique ID that is used by Google to keep statistics of how the visitor uses YouTube videos across different websites. 8 luni HTTP
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Tries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos. 179 zile HTTP
YSC youtube.com Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Session HTTP
yt-remote-cast-installed youtube.com Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML
yt-remote-connected-devices youtube.com Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML
yt-remote-device-id youtube.com Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML
yt-remote-fast-check-period youtube.com Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML
yt-remote-session-app youtube.com Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML
yt-remote-session-name youtube.com Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML
_video_bandwidthEstimate facebook.com În așteptare Persistent HTML
CacheStorageVersion facebook.com În așteptare Persistent HTML
__widgetsettings twitter.com În așteptare Persistent HTML
i/jot twitter.com În așteptare Session Pixel
i/jot/syndication twitter.com În așteptare Session Pixel
local_storage_support_test twitter.com În așteptare Persistent HTML
personalization_id twitter.com În așteptare 2 ani HTTP
Cookie-urile neclasificate sunt cookie-uri în curs de clasificare, împreună cu furnizorii de cookie-uri individuale.
Denumire Furnizor Scop Expirare Tip
__tawkuuid etradio.ro În așteptare 179 zile HTTP
TawkConnectionTime etradio.ro În așteptare Session HTTP
TawkWindowName etradio.ro În așteptare Session HTML
twk_59a410904fe3a1168eada12e etradio.ro În așteptare Persistent HTML
ss va.tawk.to În așteptare Session HTTP
tawkUUID va.tawk.to În așteptare 179 zile HTTP
yt.innertube::nextId youtube.com În așteptare Persistent HTML
yt.innertube::requests youtube.com În așteptare Persistent HTML

Cookie-urile sunt mici fişiere de text ce pot fi utilizate de către site-urile web pentru a face utilizarea lor mai eficientă.

Legea stipulează că putem stoca cookie-uri pe dispozitivul dvs., în cazul în care ele sunt strict necesare pentru operarea acestui site. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de permisiunea dvs.

Acest site utilizează diferite tipuri de cookie-uri. Unele cookie-uri sunt plasate de către servicii părţi terţe care apar pe paginile noastre.

Puteți, în orice moment, să modificați sau să vă retrageți acordul din Declarația privind modulele cookie de pe website-ul nostru.

Aflați mai multe despre cine suntem, cum ne puteți contacta și cum procesăm datele personale în Politica noastră de confidențialitate.

RETENȚIA  DATELOR

ET RADIO SERVICES  poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior.

Datele pe care le furnizați prin abonarea la Newsletter-ul site-ului nostru sunt păstrate până la momentul dezabonării voluntare, efectuate prin intermediul link-ului conținut în Newsletter-ul  primit sau al unei solicitări scrise, adresate Responsabilului nostru pentru protecția datelor.

Alte obligații legale ale ET RADIO SERVICES, procese și/sau anchete pot necesita, de asemenea, reținerea anumitor date cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat.

DREPTURILE  PERSOANELOR  VIZATE

Persoanele vizate au următoarele drepturi în conformitate cu GDPR în ceea ce priveşte datele personale pe care ET RADIO SERVICES  le prelucrează:

 1. Dreptul de acces la datele prelucrate;
 2. Dreptul la rectificarea și ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”);
 3. Dreptul la restricționarea prelucrării;
 4. Dreptul la portabilitatea datelor;
 5. Dreptul de opoziție;
 6. Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment;
 7. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.

SECURITATEA  PRELUCRĂRII

ET RADIO SERVICES a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații, precum și orice terțe părți, care acționează în numele și pe seama ET RADIO SERVICES  sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

EXONERARE  DE  RĂSPUNDERE

Site-ul ET RADIO SERVICES  poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web, care nu sunt proprietatea ET RADIO SERVICES.

ET RADIO SERVICES  nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. ET RADIO SERVICES  nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

ACTUALIZAREA  POLITICII  DE  PROTECȚIE  ȘI  PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER  PERSONAL

Vă rugăm, să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului ET RADIO SERVICES. Prin urmare, este necesar să verificați această pagină pentru orice actualizare.

Vizitatorii sunt liberi să vină cu sugestii pentru îmbunătăţirea website-ului, să-l susţină cu materiale, informații şi sub orice altă formă. Pentru orice comunicare oficială şi semnalarea unor abuzuri, vizitatorii www.etradio.ro au la dispoziție următoarele căi de contact: E: studio@etradio.ro, T: +40 742 230 111